Hämeenlinnan kaupunki keskittyy nyt strategiseen johtamiseen

Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöjohtaja Raija Hätinen teki ennen eläkkeelle siirtymistään pitkään kehitystyötä KuntaPron kanssa. Hämeenlinnassa tehtiin tärkeä päätös jo vuonna 2003, jolloin ulkoistettiin talous- ja palkkahallinto Seutukeskus Oy Hämeelle, josta sittemmin kehittyi KuntaPro Oy.

Arjen tukipalveluista luopuminen antoi Hämeenlinnan kaupungille aidon mahdollisuuden kehittää henkilöstöhallintoaan edelläkävijäksi, jonka toimintaa benchmarkataan nyt muista kaupungeista asti. Rutiineista irrottautumisen jälkeen kaupungin henkilöstöhallinnossa on pystytty keskittymään strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Toinen tärkeä strateginen valinta oli siirtyminen ensimmäisten joukossa täysin sähköiseen operointiin palkkahallinnossa.

– Siitä lähtien sähköisiä toimintoja on kehitetty edelleen. Välikädet ovat vähentyneet, toimintoja on automatisoitu ja lomakkeet kulkevat sähköisesti. Prosessit kulkevat tuloksellisesti ja laadukkaasti järjestelmissä, Raija Hätinen sanoo.

Vuoden 2009 kuntaliitos oli valtava koetinkivi Hämeenlinnan henkilöstöhallinnolle. Yhdeksän työnantajaa liitettiin onnistuneesti yhteen ja uudistettiin koko organisaatio ja järjestelmät.

Uudet työkalut ovat olleet olennainen osa kaikkea uudistusta.

– Olemme päässeet kehittämään KuntaPron kanssa johtamisen kannalta tärkeitä työvälineitä, Hätinen sanoo.

Kaupungin henkilöstöhallinto ja KuntaPro ovat kehittäneet raportointiin työkaluja, joilla voidaan toteuttaa tiedolla johtamista. KuntaPron tiedolla johtamisen järjestelmän eli Kuntarin avulla eri järjestelmistä saadaan yhdisteltyä tietoa, jolla muun muassa henkilöstöresursseja, määräaikaisuuksia ja muuta tärkeää dataa voidaan seurata helposti ja ajantasaisesti. Työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden seuraaminen on Hämeenlinnassa isossa osassa.

Hämeenlinnalla on luultavasti Suomen ensimmäinen työkyvyttömyyskustannusten laskentamalli, jonka avulla jokainen esimies saa oman kustannusarvion henkilöstöstään. Myös työterveyshuolto käyttää tietoja apunaan.

Hämeenlinnalla on käytössään KuntaPron WPro-työturvallisuusjärjestelmä, jonka avulla voidaan raportoida ja seurata läheltä piti -tilanteita. Ilmoituksen tekeminen ja sen aiheuttamien toimenpiteiden seuranta, tilastointi ja raportointi siirtyivät järjestelmän myötä sähköiseen ympäristöön. Työtapaturmailmoitukset kulkevat automaattisesti.