Porissa työturvallisuuden paperiposti jäi historiaan

Toimiva työturvallisuusjärjestelmä auttaa ehkäisemään työtapaturmia. Tehokkaan raportoinnin ansiosta läheltä piti -tilanteistakin opitaan heti kerrasta. Pori on siirtynyt KuntaPron työturvallisuusjärjestelmä WPron myötä nykyaikaan.

Porin kaupungin kaikki 6 435 työntekijää ovat mukana Wpro-järjestelmässä, jolla raportointi, tilastointi ja seuranta tehdään sähköisesti.

– Olimme mukana KuntaPron yhteishankinnassa jo aiemmin ja tositoimiin pääsimme keväällä 2015, kun saimme oman tarjouksen. Hämeenlinna teki edellä kovan työn käyttöönotossa, joten me pääsimme paljon vähemmällä. Oli hyvä, että pääsimme vaikuttamaan jo hankintavaiheessa järjestelmän ominaisuuksiin omien tarpeidemme mukaan. Tietohallinto on ollut tässä vahvasti mukana, työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen kertoo.

Nykyisen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan ilmoitus työtapaturmasta on tehtävä vakuutusyhtiöön kymmenen päivän sisällä, mikä osaltaan vauhditti uuden järjestelmän käyttöönottoa. Toki Porissa on aiemminkin toimittu lain edellyttämällä tavalla ja huolehdittu työturvallisuudesta. Suurin muutos on tiedon kertymisessä ja hyödyntämisessä.

– Aiemmin, kun asiat tehtiin paperille, ei tieto kertynyt mihinkään. Esimerkiksi sisäisten tapaturmailmoitusten kerääminen oli työlästä ja tilastointi jälkijättöistä touhua.

– Wprossa on erinomainen asia, että myös työterveyden selvitykset löytyvät jatkossa samasta paikasta. Järjestelmä on yhteensopiva vakuutusyhtiön yrityskansioiden kanssa eli tarvittava tieto tapaturmasta siirtyy vakuutusyhtiöön sen välityksellä. Sähköisenä ilmoitus kulkeutuu määrittelyjen mukaan juuri sinne, mihin sen pitääkin. Parasta on raportointiosio, hän sanoo.

Työntekijät ilmoittavat tapaturmasta intran kautta helposti ilman salasanaa. Mobiiliversion käyttöönotto on lähitulevaisuutta.

– Uskon, että järjestelmä tulee vaikuttamaan ennaltaehkäisytyöhön paljon. Järjestelmä myös vastuuttaa esimiehen tapaturman yhteydessä selvittämään, mistä tapaturma johtui ja miten se ehkäistään. Tiedot ovat aina ajan tasalla ja niitä pystyy katsomaan vaikka päiväkohtaisesti.

Roininen kiittelee yhteistyön KuntaPron kanssa sujuneen erittäin hyvin ja järjestelmällisesti.

– Projektiryhmän työskentely on ollut hyvää ja meitä on palveltu joustavasti. Testausvaihe meni sujuvasti ja testauksen aikana nousseita asioita on kehitetty heti eteenpäin, hän sanoo.