Valmiit ratkaisut

Alla on lueteltu KuntaPron jo toteuttamia yhteishankintoja, jotka ovat monistettavissa joko yksittäiselle asiakkaalle tai hankintarenkaille. Voimassa oleviin yhteishankintasopimuksiin KuntaPron asiakasyhteisö voi liittyä mukaan riippuen sopimuksen kilpailuttamisen ajankohdasta ja toteuttamisen tavasta sekä asiakkaan osakemerkkauksen / välillisen omistajuuden synnyn ajankohdasta; vastaamme tämän osalta mielellämme sopimus- ja asiakaskohtaisiin tiedusteluihin.

Valmiita ratkaisuja kilpailutamme uudestaan seuraavin palvelukonseptein:

  • Hankinta komissiomallilla: Kilpailutusprosessi on asiakkaalle/asiakkaille maksuton. KuntaPro perii valitulta sopimustoimittajalta kaikista sopimuksenalaisista myynneistä komissiomaksun, joka on vuonna 2018 keskimäärin noin 1%. KuntaPro allekirjoittaa hankintasopimuksen itse ja on yhteishankintayksikkönä sopimusoikeudellinen osapuoli (mm. mahdollisissa oikeuskäsittelyissä).
  • Kilpailutuksen monistaminen asiakkaalle/asiakkaille: KuntaPro kilpailuttaa jo kertaalleen toteuttamansa hankinnan (ks. alla oleva sopimuslista) uudelleen sen tilaavalle asiakkaalle/asiakkaille kiinteään hintaan. Aikaisempaa kilpailutusdokumentaatiota ja hankinnan kohteen osaamista hyödyntämällä KuntaPro saa tarjottua asiakkailleen edullisia ratkaisuja; kysy hinnasta erikseen. Asiakas/asiakkaat allekirjoittavat hankintasopimuksen itse ja on/ovat siitä sopimusoikeudellisesti vastuussa.
  • Kilpailutuksen mukauttaminen asiakkaalle/asiakkaille: Asiakkaan toivomat muutokset ja lisäykset uudelleen tehtävien hankintojen kilpailutusdokumentteihin laskutetaan tuntityönä kiinteän hinnan lisäksi. Mikäli asiakas haluaa toteuttaa täysin omista hankintatarpeistansa pohjalta suunniteltavan vastaavan sopimuksen, puhutaan erillishankintana toteutettavasta kilpailutuspalvelusta.

HUOM! Voimassa olevan hankintalain oikeuskäytännössä on linjattu, etteivät uudet yhteishankintasopimukset ole avoimia muille, kuin niiden kilpailutukseen vähintään alustavasti mukaan ilmoittautuneille hankintayksiköille. Hankintayksiköiden tuleekin jatkossa joko sitoutua kilpailutukseen mukaan sitoutumislomakkeella tai ilmoittautua optioasiakkaaksi antamalla arvionsa hankinnan kohteen euromääräisistä vuosiostoista. Ilmoittautuneiden optioasiakkaidenkin tulee täyttää erikseen sitoutumislomake aloittaessaan hankintasopimuksen hyödyntämisen kesken sopimuskauden.

Yhteishankintasopimukset

Hankinnan kohde: Kuvataidetarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 35%, Laatu 65%
Sisältyvät palvelut: Verkkokauppa, hyllytyspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Toimistotarvikkeet ja täyttöpalvelu, kalenterit, tallennusmediat, askartelutarvikkeet, koulutarvikkeet ja täyttöpalvelu, kopio- ja tulostuspaperi sekä värikasetit
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Osakokonaisuus 1: Hinta 45%, Laatu 55% ja osakokonaisuus 2: Hinta 70% ja Laatu 30%
Sisältyvät palvelut: Verkkokauppa, asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Liikuntavälineet- ja leikkivälineet sekä soittimet
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 80% ja Laatu 20%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Tabletit pedagogisella tuella ja mobiilitarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Osakokonaisuus 1: Hinta 35% ja Laatu 65% ja osakokonaisuus 2: Hinta 80% ja Laatu 20%
Sisältyvät palvelut: Tukipalvelut
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Opetustarvikkeet (luonnontieteet)
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 75%, Laatu 25%
Sisältyvät palvelut: Käyttökoulutus, asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Oppikirjat
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100%
Sisältyvät palvelut: Verkkokauppa, asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Paino- ja kopiointityöt sekä kirjekuoret
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 75%, Laatu 25%
Sisältyvät palvelut: Verkkokauppa, asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Teknisen työn koneet, laitteet ja välineet opetuskäyttöön
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100%, Laatu huomioitu vähimmäisvaatimuksissa. Koneiden turvallisuustekijät ja soveltuvuus oppilaitoskäyttöön huomioitu. Toimittajilta vaadittu referenssit vastaavista asiakkuuksista.
Sisältyvät palvelut: Huolto
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Puutavara, rakennustarvikkeet ja -levyt
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Talonrakennuksen suunnittelupalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Osakokonaisuuksissa 2-6 ja 8-12: Hinta 40%, Laatu 60% ja osakokonaisuuksissa 1 ja 7: Hinta 30%, Laatu 70%
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Teknisen alan pientarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjstely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100´%
Sisältyvät palvelut: Hyllytyspalvelu, koulutus
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Liikennemerkit ja opasteet
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 85%, Laatu 15%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Muoviset paine-, viemäri-, salaoja- ja sadevesiputket yhteineen sekä muoviset kaivot ja sähköhitsattavat PEH-yhteet
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Osakokonaisuus 1 ja 2: Hinta 90% ja Laatu 10% ja osakokonaisuus 3: Hinta 84, Laatu 16%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, noutopiste, verkkokauppa
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Harmaavalurautaiset kaivon kansistot
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 87%, Laatu 13%
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Maalit ja maalaustarvikkeet, lattia- ja seinäpäällysteet sekä liimat
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, verkkokauppa
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Sähkötarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, päivystyspalvelu, verkkokauppa
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Ilmanpuhdistimet
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 56%, Laatu 44%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, kohteiden kartoituskerta
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Ilmanvaihtolaitteiden suodattimet
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 40%, Laatu 60%
Sisältyvät palvelut: Verkkokauppa, avisointi, tuoteneuvontaa ja opastusta
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Kaasut ja kaasupullovuokraus
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, tuotteiden käyttökoulutus
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Siivousaineet ja -välineet, suurkeittiöpesuaineet, pehmopaperit, jätesäkit ja kerta-astiat
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Osakokonaisuus 1: hinta 91%, Laatu 9% ja osakokonaisuus 2: Hinta 97%, Laatu 3%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, verkkokauppa, koulutus
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Käsisammuttinet ja sammutinhuolto
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, laitteiden käyttökoulutus
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Lukitustuotteet, rakennushelat ja lukkohuoltopalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Osakokonaisuus 1: Hinta 34%, Laatu 66% ja osakokonaisuus 2: Hinta 65%, Laatu 35%
Sisältyvät palvelut: Vastuumyyjä asikkaille
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Matto- ja käsipyyhepalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, mattotarvekatoitus
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Nosto-ovien ja hissilaitteiden perushuollot
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100%
Sisältyvät palvelut: Huolto-ohjelmat
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Siivouskoneet ja tekstiilienkäsittelylaitteet
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 70%, Laatu 30%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, verkkokauppa, siivouskoneiden huoltopalvelut
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 40%, Laatu 60%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Sähkönmyyntisopimus
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Vartiointi- ja turvapalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 100%
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Vesimittarit
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 80%, Laatu 20%
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Hammashoitoyksiköt
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 40%, Laatu 60%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, laitteiden käyttökoulutus
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Hammasteknikkopalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 70%, Laatu 30%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Henkilöturvaratkaisu kentällä liikkuville työntekijöille
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Osakokonaisuus 1: Hinta 40%, Laatu 60% ja osakokonaisuus 2: Hinta 45%, Laatu 55%
Sisältyvät palvelut: Tekninen asiantuntija, neuvontapalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Sairaala- ja hoitokalusteet, hygieniapatjat, potilasnosturi ja apuvälineet
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Osakokonaisuudet 1-7: Hinta 70%, Laatu 30%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalveu, verkkokauppa
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Suun terveydenhuollon pienlaitteet ja -instrumentit sekä oikomishoitoinstrumentit
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Osakokonaisuus 1: Hinta 60%, Laatu 40%, osakokonaisuus 2: Hinta 70%, laatu 30% ja osakokonaisuus 3: Hinta 80%, Laatu 20%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Suun terveydenhuollon tarveaineet ja -tarvikkeet sekä oikomishoitotarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 90%, Laatu 10%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, tuotteiden käyttökoulutus
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Terveydenhuollon käsineet
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 60%, Laatu 40%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Vaipat ja vuoteensuojat
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 50%, Laatu 50%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, tilausjärjestelmä, käyttökoulutus
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Verensokeriliuskat ja -mittarit sekä lansetit pistolaitteisiin
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Osakokonaisuus 1 ja 3: Hinta 70%, Laatu 30%, osakokonaisuus 2: Hinta 60%, Laatu 40% ja osakokonaisuudet 4 ja 5: Hinta 100%
Sisältyvät palvelut: Asiakas- ja tuotetuki puhelimitse, tuotekoulutus
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Liikennepolttonesteet
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 50%. Laatu 50%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Ostettavat työvaatteet; Keittiö-, siivous- ja hoitotyöhön, teknisen työn työvaatteet ja jalkineet
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 60%, Laatu 40%
Sisältyvät palvelut: Työvaatteiden- ja kenkien myyntiin erikoistunut myyjä, asiakaspalvelu, verkkokauppa
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Pesulapalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 50%. Laatu 50%
Sisältyvät palvelut: Pyykkien nouto, asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Turvajalkineet, suoja-asusteet ja henkilönsuojaimet
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 60%, Laatu 40%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, sovituspalvelu, verkkokauppa, tuotteiden käyttökoulutus
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Infojärjestelmä ja -näyttö
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Neuvottelumenettely
Painotukset: Hinta 45%, Laatu 55%
Sisältyvät palvelut: Tekninenosaaja
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Tulostuspalvelut ja informaatiohallinta
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Neuvottelumenettely
Painotukset: Hinta 15%, Laatu 85%
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys ketterillä menetelmillä
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 35%, Laatu 65%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Elintarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Sisältyvät palvelut: Tuote- ja käyttökoulutus
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Kuumajuoma-automaattipalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 65%, Laatu 35%
Sisältyvät palvelut: Tekninen-tuki, laitteiden käyttökoulutus
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Perunat ja juurekset
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Sisältyvät palvelut: Aromi-tuotannonohjausjärjestelmä
Sopimuksen osasopimukset: Ei

Hankinnan kohde: Suurkeittiöastiat, -välineet, -koneet ja -laitteet
Kilpailutuksen toteutus: Puitejärjestely
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 80%, Laatu 20%
Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, verkkokauppa, laitteiden käyttökoulutus
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä

Hankinnan kohde: Vuokrattavat työvaatteet siivous-, keittiö-, hoitotyöhön ja teknisen ja rakennusalan työhön sekä potilasvaatteet ja -tekstiilit
Kilpailutuksen toteutus: Hankintasopimus
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 50 %, Laatu 50 %
Sisältyvät palvelut: Vuokrauspalvelut sisältävät työvaatteiden ja potilasvaatteiden ja -tekstiilien kokonaisvaltaisen pesu-, huolto- ja toimitusprosessin, tekstiilien hankinnan, työvaatteiden sovituksen ja asiakaspalvelun sekä käytöstä poistettujen tekstiilien kierrättämisen/loppuhävittämisen.
Sopimuksen osasopimukset: Kyllä


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä?

Tero Karinti
Asiakkuusjohtaja
040 931 1550
[email]tero.karinti@kuntapro.fi[/email]